Regulamin

Dane sprzedawcy:

„Czarny Słowik”
NIP: 6852347329
REGON: 522342430
ul.Kolejowa 3, 38-200 Jasło

Kontakt ze sprzedawcą:
a) drogą e-mail: kontakt@mocyoni.com
b) drogą telefoniczną pod numerem 512-603-385 w godzinach 10:00 – 18:00

Korzystając ze strony mocyoni.com lub składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin. Przed złożeniem zamówienia zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Klienta obowiązuje wersja Regulaminu, która jest dostępna na stronie mocyoni.com w momencie składania zamówienia. 

Definicje

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem jej warunków, dokonywanych poprzez Koszyk.

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Klient – podmiot, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym kompletowane jest Zamówienie, a następne wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres. Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Zamówienia, czyli czasu pomiędzy wydaniem Zamówienia przez Sprzedawcę przewoźnikowi, a jego dostarczeniem do Klienta.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy – serwis dostępny pod adresem www.mocyoni.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na dostępne Produkty

Produkt – produkt znajdujący się w Sklepie Internetowym, który może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży. Właściwości konkretnego Produktu są opisane na właściwej podstronie Sklepu Internetowego. Zdjęcie, które przedstawia Produkt jest wizualizacją jego wyglądu i ma charakter informacyjny. 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r w Kodeksie Cywilnym, która jest zawarta według postanowień Regulaminu, między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

Ceny i koszty dostawy

Ceny wyświetlane na stronie mocyoni.com nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy każdego zamówienia jest taki sam i jest wyszczególniony na etapie finalizacji Zamówienia. Jeśli nie będziemy mogli zrealizować zamówienia w jednej paczce, wyślemy produkty w kilku paczkach.

Składanie zamówienia

Zamówienia można składać na stronie mocyoni.com. Należy podać swój adres e-mail podczas składania zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Jeśli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia Klienta, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Jeśli takie zamówienie zostanie opłacone, przelejemy wpłaconą kwotę na ten sam numer konta, z którego otrzymaliśmy przelew. Jeśli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli wykonać przelewu (np. brak numeru konta), skontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.

Dostawa

Zamówione Produkty wysyłamy na adres podany przez Klienta podczas składania Zamówienia w sposób wybrany przez Klienta. Koszty dostawy ponosi Klient. 

Sklep Internetowy dba o to, aby Zamówienia były wysyłane najszybciej jak to możliwe, nie później, niż w ciągu dwóch Dni Roboczych od momentu zaksięgowania płatności. Po wysyłaniu paczki Klient otrzymuje potwierdzenie wysyłki Zamówienia. Transport paczki może zająć od dwóch do pięciu dni roboczych, ale nieprzewidywane zdarzenia mogą opóźnić dostawę.

Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer telefonu 512 603 385 lub wysyłają wiadomość e-mail na adres kontakt@mocyoni.com.

Rezygnacja z zamówienia

Jeśli Klient po otrzymaniu przesyłki zdecyduje się na zwrot, należy wysłać przesyłkę poleconą priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres ul. Kolejowa 3, 38-200 Jasło. Po otrzymaniu przesyłki sklep zwróci pieniądze w ciągu dziesięciu Dni Roboczych na konto wskazane przez Klienta. Klient otrzyma zwrot kosztu zamówienia, bez uwzględnienia kosztów dostawy. 

Zwroty i reklamacje

Sklep mocyoni.com gwarantuje pełen zwrot kosztów zgodnie z zapisami puntu Rezygnacja z zamówienia, jeśli wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie oraz w żaden sposób nie były używane przez Klienta. Oznacza to, że produkt nie może być brudny, uszkodzony ani noszony. Nie ma możliwości zwrotu produktów, których opakowanie typu plomba zostało przerwane.

Do przesyłki ze zwróconym Produktem należy dołączyć dokument z danymi Klienta, które umożliwią zwrócenie środków na konto. 
Zwroty i reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 10 dni roboczych.

Zmiana regulaminu

Sprzedawca może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych powodów technicznych lub prawnych. Klienci zostaną o zmianach poinformowani poprzez komunikat wyświetlany na stronie głównej. Komunikat będzie widniał przez 20 dni przed wejściem zmian Regulaminu w życie. Przez ten czas Klient musi zaakceptować ponownie Regulamin (lub odmówić akceptacji). Zamówienia, które zostaną złożone przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie zostanie zrealizowane zgodnie ze dotychczasowym Regulaminem. 

Wszelkie materiały (grafika, logo, zdjęcia) stanowią własność Sprzedawcy, a wszelkie ich wykorzystywanie lub kopiowanie jest możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin stosowane są przepisy powszechnego prawa w szczególności Kodeks Cywilny.